Thiên Hạ

Thiên Hạ

  • Số Chương :
  • 707
  • Trạng thái :
  • Full
  • Lần đọc :
  • 58106

DS Chương Đọc Truyện

Trở lại Đại Đường, tranh bá thiên hạ. Năm Thiên Bảo thứ năm, Đại Đường lập nước đã qua trăm năm, trải qua gần mười năm trị quốc, Lý Long Cơ đã biết thiên mệnh hơi mỏi mệt, từ sau khi hắn sắc phong Dương thị làm Quý phi, tâm tư của hắn cũng dần dần rời bỏ triều chính buồn tẻ mà lộn xộn. “Suốt ngày mú...
Xem thêm

Danh sách chương