Thiên Đạo Đồ Thư Quán

Thiên Đạo Đồ Thư Quán

  • Số Chương :
  • 1200
  • Trạng thái :
  • Còn tiếp
  • Lần đọc :
  • 190990

DS Chương Đọc Truyện

Trương Huyền xuyên việt qua dị giới, thành một tên quang vinh giáo sư, trong đầu nhiều hơn một cái thần bí thư viện. Chỉ cần hắn xem qua đồ vật, bất luận người vẫn là vật, đều có thể tự động hình thành thư tịch, ghi chép xuống đối phương đủ loại khuyết điểm, liền, hắn trâu lớn hơn! "Hạo Thiên...
Xem thêm