Thiên Cực Luân Hồi

Thiên Cực Luân Hồi

  • Số Chương :
  • 543
  • Trạng thái :
  • Full
  • Lần đọc :
  • 1381

DS Chương Đọc Truyện

Phong ấn đích Cửu Châu, dị biến đích hồng hoang, nhân Quỷ Tiên ma yêu phật linh trăm nhà đua tiếng, thiên kiêu tịnh khởi, thùy chủ chìm nổi? Một người rộng lớn mạnh mẽ đích tiên hiệp thế giới, âm mưu dữ trí tuệ cùng tồn tại, máu tanh cộng can đảm một màu, nhiệt huyết sôi trào, nhẹ nhàng vui vẻ nhễ n...
Xem thêm