Thần Y Ngốc Phi

Thần Y Ngốc Phi

  • Thể loại :
  • Số Chương :
  • 134
  • Trạng thái :
  • Full
  • Lần đọc :
  • 5251

DS Chương Đọc Truyện

Thần Y Ngốc Phi Chẳng phải ngốc tử là không được yêu sao, là kẻ bị khinh ghét thì không có quyền lực chọn ư? Đâu ra cái quy luật ấy, nàng ta cũng là người mà. Không biết thì xem như không có chuyện gì nhưng là cô đã xuyên qua mượn thân thể này để sống vậy thì há chẳng phải thọ ơn giúp đỡ người này m...
Xem thêm

Danh sách chương