Thần Thượng

Thần Thượng

  • Số Chương :
  • 749
  • Trạng thái :
  • Full
  • Lần đọc :
  • 1750

DS Chương Đọc Truyện

Đây là một cái duy vũ độc tôn thế giới, quyền thế cùng thực lực chúa tể tất cả, gia tộc lâm lập, tông phái thành đàn, các bá một phương. Bình thường thiếu niên Phương Dã, ngẫu nhiên đạt được thần bí đỉnh nhỏ, có thể từ bất kỳ công pháp nào trong nhìn ra vạn tượng bản nguyên quỹ tích, một người một...
Xem thêm