Thái Cổ Long Tượng Quyết

Thái Cổ Long Tượng Quyết

  • Số Chương :
  • 4846
  • Trạng thái :
  • Còn tiếp
  • Lần đọc :
  • 747580

DS Chương Đọc Truyện

Một giọt máu đè sập vạn cổ ,một diệp thảo chém vỡ thương khung . Đã từng cường đại nhất cấm kỵ thần thuật thái cổ Long Tượng Quyết thất truyền hàng tỉ tỉ năm , vô tận tuế nguyệt về sau nghèo túng thiếu niên Lâm Phong ngẫu nhiên đạt được thái cổ đệ nhất cấm kỵ thần thuật Long Tượng Quyết . Lúc Lâm P...
Xem thêm