Tenseigan Trong Thế Giới Naruto

Tenseigan Trong Thế Giới Naruto

  • Số Chương :
  • 258
  • Trạng thái :
  • Còn tiếp
  • Lần đọc :
  • 1206

DS Chương Đọc Truyện

Dịch: mafia777Nội dung chính của câu chuyện kể về việc đồng nhân Naruto, mà thể loại đồng nhân thì chắc có lẽ trên mạng truyện convert khá nhiều nhưng truyện dịch thì chả thấy ai làm cả. Kiếm một bộ khá hay cũng khá khó. Đây là một bộ đồng nhân mình thấy khá ổn, thậm chí rất hay.Main ko não tàn, khô...
Xem thêm