Tam Quốc Chi Tịch Quyển Thiên Hạ II

Tam Quốc Chi Tịch Quyển Thiên Hạ II

  • Số Chương :
  • 1164
  • Trạng thái :
  • Full
  • Lần đọc :
  • 7270

DS Chương Đọc Truyện

Tần Phong chữ Tử Tiến, một thân một mình hậu thế mà đến, Đông Hán vương triều nhất thời gợn sóng... . Hoàng Cân phản loạn, là ai giơ cao "Hoàng hiệp" đại kỳ ? Hoàng Thúc thấy một lần Tần Phong, tại sao nói mình giun móc! Lạc Dương Phủ Nha, Tần Phong vỗ án giận chỉ Tào Tháo, "Người đâu, Cẩu...
Xem thêm