Tầm Mộ Bút Ký

Tầm Mộ Bút Ký

  • Số Chương :
  • 16
  • Trạng thái :
  • Còn tiếp
  • Lần đọc :
  • 5779

DS Chương Đọc Truyện

Năm 1977, trong một lần hoạt động khảo cổ sa mạc Taklamakan ở Tân Cương, 14 đội viên khảo cổ cùng nhau mất tích, chỉ có duy nhất Lý Định Quốc may mắn còn sống sót thì tinh thần lại thất thường, chỉ để lại một câu làm cho mọi người u mê khó hiểu:" Mặt quỷ, mặt quỷ ăn thịt người!" 29 năm sau, người m...
Xem thêm