Tam công La mật quyền

Tam công La mật quyền

  • Số Chương :
  • 67
  • Trạng thái :
  • Full
  • Lần đọc :
  • 9417

DS Chương Đọc Truyện

Trời Nam lúc mới sơ khai, người Việt ở khắp nơi. Nhơn lúc nước biển dâng cao rủ nhau vượt Hoàng Liên khai khẩn. Ở mạn nam tộc Việt còn giữ bản chất nguyên thủy, rút vào các động lớn sống dựa vào săn băn, và đánh cá.     
Xem thêm

Danh sách 5 chương mới nhất