Ta Trong Vua Trò Chơi Chơi Thẻ Bài (Tại Du Hí Vương Lý Ngoạn Tạp Bài)

Ta Trong Vua Trò Chơi Chơi Thẻ Bài (Tại Du Hí Vương Lý Ngoạn Tạp Bài)

  • Số Chương :
  • 610
  • Trạng thái :
  • Còn tiếp
  • Lần đọc :
  • 103

DS Chương Đọc Truyện

Tại hoàn toàn chui vào thức tập đổi thẻ bài trò chơi « Vua Trò Chơi: Kết nối thế giới » bên trong sáng tạo tiểu hào Yuu Noki, không hiểu thấu xuyên qua đi tới thế giới trò chơi, thậm chí tự mang NPC mô bản. Thời gian trở lại trò chơi khai phục trước đó, người chơi còn một tháng nữa giáng lâm, vô...
Xem thêm

Danh sách chương