Ta Thật Không Phải Kiếm Tiên (Ngã Chân Bất Thị Kiếm Tiên)

Ta Thật Không Phải Kiếm Tiên (Ngã Chân Bất Thị Kiếm Tiên)

  • Số Chương :
  • 825
  • Trạng thái :
  • Full
  • Lần đọc :
  • 668

DS Chương Đọc Truyện

« Ta Thật Không Phải Kiếm Tiên » cái gì? Có người so ta soái? Không tồn tại, có người so ta kiếm pháp cao? Càng không tồn tại. Mặc dù ta Hoa Độc Tú là cái không quan tâm hư danh người, nhưng ai dám so ta ưu tú hơn, ta nhất định phải gọt hắn!
Xem thêm

Danh sách chương