Tả Đạo Vấn Tiên

Tả Đạo Vấn Tiên

  • Số Chương :
  • 439
  • Trạng thái :
  • Full
  • Lần đọc :
  • 2177

DS Chương Đọc Truyện

Giới thiệu vắn tắt : Nơi này , tiên phật đầy trời , thần quỷ đầy đất , yêu ma thiên hạ ............. " Yêu nghiệt phương nào , có dám xưng tên ra ? " " Ngô chính là Hắc Phong Sơn Mặc Lân đại vương ! " " Mặc Lân yêu vương ? " " Chính là Bản Vương ! " Vừa dứt lời , thanh niên bên hông hồ lô huyền quan...
Xem thêm