Sử Thượng Đệ Nhất Tổ Sư Gia

Sử Thượng Đệ Nhất Tổ Sư Gia

  • Số Chương :
  • 1507
  • Trạng thái :
  • Full
  • Lần đọc :
  • 11041

DS Chương Đọc Truyện

Xuyên qua rồi, cũng có một cái hệ thống, nhưng Lâm Phong áp lực lớn như núi. Liền vì trở thành trong lịch sử đệ nhất tổ sư gia, Lâm Phong bắt đầu phấn đấu. "Ngươi gọi Thạch Thiên Hạo? Trời sinh chí tôn, lại bị tộc huynh mưu đoạt, hiện tại bị cha đẻ gởi nuôi ở một cái sơn thôn nhỏ bên trong? Đến đến...
Xem thêm