Sư Đệ Ngươi Là Thật Cẩu (Sư Đệ Nhĩ Thị Chân Đích Cẩu)

Sư Đệ Ngươi Là Thật Cẩu (Sư Đệ Nhĩ Thị Chân Đích Cẩu)

  • Số Chương :
  • 205
  • Trạng thái :
  • Còn tiếp
  • Lần đọc :
  • 52

DS Chương Đọc Truyện

A, nói chuyện muốn giảng chứng cứ! Ta chỉ là nhất cái tông môn tạp dịch, thế nào lại là toàn năng đại sư đâu? Còn có, ta chỉ là Võ Khí lục đoạn Thái kê, làm sao có thể đem sư huynh chỉ điểm thành thủ tịch đệ tử đâu? Về phần những cái kia Thần thú, Võ Hoàng, Ma giáo. . . Đều nghe lệnh của ta? Ta k...
Xem thêm

Danh sách chương