Song Nữ Hiệp Hồng Y

Song Nữ Hiệp Hồng Y

  • Số Chương :
  • 96
  • Trạng thái :
  • Full
  • Lần đọc :
  • 1042

DS Chương Đọc Truyện

Triều đình suy nhược, các sứ quân bốn phương chiêu tập binh sĩ mưu chuyện đế vương. Ngụy Bắc binh mạnh, thâm ý muốn đoạt Lộ Châu của Tiết Hoa.Cháu họ Tiết là Giang Thanh Lam được thầy đồ Thư thương yêu truyền cho Thông Thiên Kiếm Pháp. Sau đó chàng lại may mắn hội ngộ cùng Kiếm Thánh và học lõm đư...
Xem thêm