Siêu Cấp Hấp Thu

Siêu Cấp Hấp Thu

  • Số Chương :
  • 457
  • Trạng thái :
  • Full
  • Lần đọc :
  • 1074

DS Chương Đọc Truyện

Thấy nghĩa dũng vi đích Đỗ Quang Lâm, ngoài ý muốn đạt được khuy tham bất luận kẻ nào bên ngoài cơ thể tinh thần trị, khí thần trị đích năng lực. Tinh thần, tức người thường đích não vực khai phát trình độ, người tu chân đích công lực, thần niệm, khống chế pháp bảo, thi triển pháp thuật đích năng...
Xem thêm