Siêu Cấp Cổ Võ

Siêu Cấp Cổ Võ

  • Số Chương :
  • 1716
  • Trạng thái :
  • Full
  • Lần đọc :
  • 19283

DS Chương Đọc Truyện

Trần Tấn Nguyên nhân phẩm đại bùng nổ, đạt được một cái siêu cấp cổ võ triệu hoán không gian, ở cái này không gian trung Trần Tấn Nguyên có thể triệu hoán bất đồng cấp bậc cổ võ giả, không ràng buộc đạt được này cổ võ truyền thừa. Hơn nữa còn có thể trả giá tương ứng đổi giá trị, đạt được bị triệu h...
Xem thêm