Siêu Cấp Binh Vương

Siêu Cấp Binh Vương

  • Số Chương :
  • 6404
  • Trạng thái :
  • Còn tiếp
  • Lần đọc :
  • 25820

DS Chương Đọc Truyện

Hắn là lính đánh thuê thế giới vương giả, hắn là làm cho các quốc gia tổng thống đau đầu Binh Vương! Là bằng hữu, hắn cam nguyện giúp bạn không tiếc cả mạng sống; là thân nhân, không tiếc máu tươi năm bước! Là Long, cuối cùng muốn bay lượn tại trên chín tầng trời, mang theo phong vân xu thế, một...
Xem thêm