SevenKnights Hệ Thống Dị Giới Du

SevenKnights Hệ Thống Dị Giới Du

  • Số Chương :
  • 385
  • Trạng thái :
  • Còn tiếp
  • Lần đọc :
  • 27471

DS Chương Đọc Truyện

Sống ở thời hiện đại nên việc thanh niên Lâm Tử hay làm là chơi lucs nhưng vào một ngày đang trong lucs đang chơi game thì bất ngờ xảy ra tai nạn và bị đưa đen Elder đại lục. Ở nơi đây hoàn toàn khác xa với thế giới hắn đang sống, nó có rất nhìu hung thú cung với ma pháp-đấu khí. Chúng ta hãy cùng x...
Xem thêm