Say Mộng Giang Sơn

Say Mộng Giang Sơn

  • Số Chương :
  • 1350
  • Trạng thái :
  • Full
  • Lần đọc :
  • 25107

DS Chương Đọc Truyện

Truyện xảy ra vào những năm vàng son của nữ hoàng đế Võ Chiếu (Võ Tắc Thiên);Thượng Quan Uyển Nhi danh chấn thiên hạ; Lý Khỏa Nhi nổi tiếng với sắc đẹp nguyệt thẹn hoa nhường; con cháu năm họ nổi tiếng lớn nhất thời đó (họ Thôi ở huyện An Bình, và huyện Thanh Hà vùng Hà Bắc; họ Lô ở Phạm Dương; họ L...
Xem thêm