Rắn Rết Thứ Nữ

Rắn Rết Thứ Nữ

  • Số Chương :
  • 317
  • Trạng thái :
  • Full
  • Lần đọc :
  • 8262

DS Chương Đọc Truyện

Dường như khi nữ nhân yêu thương  nam nhân luôn bị xem như công cụ để giúp hắn đạt được mục đích. Để trở thành cánh tay đắc lực cho hắn mà nàng đã phải vào sinh ra tử  vượt qua mọi âm mưu.Cũng vì hắn ma ra sức  gây dựng mảng lớn non sông, hắn là Nhiếp chính vương, lời nói nhỏ nhẹ nỉ non, cánh tay ch...
Xem thêm