Quốc Sắc Sinh Kiêu

Quốc Sắc Sinh Kiêu

  • Số Chương :
  • 2090
  • Trạng thái :
  • Còn tiếp
  • Lần đọc :
  • 68117

DS Chương Đọc Truyện

 Lục Long tụ binh, Bồ Tát mở cửa! Một bẫy rập quỷ dị lớn động trời, trong cục có cục, trong kế có kế, chân thật và giả dối, ai là người trong kế, ai là kẻ sắp đặt? Sau sấm ngôn tám chữ kia, chuyện cũ phủ đầy bụi lại che giấu cái gì? Là sói tuần thiên hạ, hay là cáo giảo hoạt giấu diếm thế gian? Từng...
Xem thêm