Quang Minh Thánh Thổ

Quang Minh Thánh Thổ

  • Số Chương :
  • 215
  • Trạng thái :
  • Full
  • Lần đọc :
  • 6797

DS Chương Đọc Truyện

Trần Thanh Vũ, một thanh niên Việt Nam xuyên qua Tu Chân Thế Giới, trong người hắn ta có một cái hố cha Hệ Thống, trong Tu Chân Thế Giới xây dựng Quang Minh Giáo Đình, tạo phúc cho sinh linh!! Một chút bình yên! Một chút tình cảm! Một chút thù hận! Một chút yêu thương! Ta xây bất hủ Thần Đình,...
Xem thêm

Danh sách 5 chương mới nhất