Quân Sủng: Ông Xã Mưu Sâu Kế Hiểm - Full

Quân Sủng: Ông Xã Mưu Sâu Kế Hiểm - Full

  • Số Chương :
  • 41
  • Trạng thái :
  • Còn tiếp
  • Lần đọc :
  • 17147

DS Chương Đọc Truyện

 Tên gọi khác : Quân hôn mật sủng: Lão công, kịch bản thâm Văn Án : Vào ngày kết hôn của cô và anh thì sau khi tiệc kết thúc anh đã nói răng: "Em chỉ là Lục phu nhân trên danh nghĩa, đừng có bất cứ si tâm vọng tưởng gì! Ông nội được trăm tuổi, chúng ta liền ly hôn."Khi cô nghe xong chỉ ngước mắt cư...
Xem thêm