Quá Khí Vũ Lâm Cao Thủ Trọng Sinh Tam Thập Niên Tiền

Quá Khí Vũ Lâm Cao Thủ Trọng Sinh Tam Thập Niên Tiền

  • Số Chương :
  • 975
  • Trạng thái :
  • Full
  • Lần đọc :
  • 15154

DS Chương Đọc Truyện

Xuyên việt qua dị giới cũng không mỹ hảo. 30 năm trước, Dương Thanh Vân xuyên qua đến thế giới này. Xuyên qua không có mấy ngày, trên đường gặp đạo phỉ tập kích thôn, tiếp theo bị bắt cóc làm nô lệ bán đến giếng mỏ làm quáng nô, vượt qua khó có thể tưởng tượng 3 năm hắc ám tuế nguyệt. Thật vất vả...
Xem thêm