Pokemon Chi Ash Truyền Kỳ

Pokemon Chi Ash Truyền Kỳ

  • Số Chương :
  • 136
  • Trạng thái :
  • Còn tiếp
  • Lần đọc :
  • 10280

DS Chương Đọc Truyện

【 B.faloo mạng tiếng trungA cấp hợp đồng tác phẩm: Pokemon chi Ash truyền kỳ 】 Xuyên việt trở thành trí gia, giác tỉnh Aura chi lực, người mang vận mệnh hệ thống, thăm dò thần kỳ thế giới. Từ tân nhân đến đại sư, cuối cùng cũng có một ngày, đi ra chỉ thuộc về con đường của mình.  (Aura là một dạ...
Xem thêm

Danh sách chương