Phù Trấn Khung Thương

Phù Trấn Khung Thương

  • Số Chương :
  • 1266
  • Trạng thái :
  • Còn tiếp
  • Lần đọc :
  • 6265

DS Chương Đọc Truyện

Ngọc phù như ý, phá pháp Thập Phương. Uy hiếp thiên hạ, vạn cổ làm đầu. Ngọc Phù Tông con rơi Lý Huy gặp mạnh mạnh hơn, không ngừng quét mới chư tông đối với cái nhìn của hắn, ngàn vạn Phù Lục hạ bút thành văn, tụ lại Pháp Quỹ, Tu Mạch Luyện Khiếu, bồi dưỡng Như Ý Pháp Thân, bước lên tiêu tiêu sái...
Xem thêm