Phong Lưu Chân Tiên

Phong Lưu Chân Tiên

  • Số Chương :
  • 650
  • Trạng thái :
  • Còn tiếp
  • Lần đọc :
  • 6345

DS Chương Đọc Truyện

Vì cừu hận, một cuộc chiến đã xảy ra giữa Bán Tiên Dương Thiên và chín vị Bán Tiên khác. Dùng một địch chín, hắn cuối cùng cũng chiến thắng nhưng lại mang một thân thương tích trở về địa câu để nghỉ ngơi. Gặp họa không chết tất có phúc, hắn may mắn đột phá Chân Tiên, tâm tính cũng trẻ lại, bấy giờ h...
Xem thêm