Phi Kiếm Vấn Đạo (Dịch)

Phi Kiếm Vấn Đạo (Dịch)

  • Số Chương :
  • 30
  • Trạng thái :
  • Còn tiếp
  • Lần đọc :
  • 1200

DS Chương Đọc Truyện

*Trích lời giới thiệu truyện của tác giả: "Ở thế giới này, có hồ tiên, hà thần(thần sông), thủy quái, đại yêu, cũng có những người tu hành cầu trường sinh. Những người tu hành, mở pháp nhãn, có thể thấy yêu ma quỷ quái, luyện một cây phi kiếm, có thể giết địch ngoài ngàn dặm, Thiên Lý Nhãn, Thuận Ph...
Xem thêm

Danh sách 5 chương mới nhất