Pháo Hôi Tấn Cấp Thư

Pháo Hôi Tấn Cấp Thư

  • Số Chương :
  • 40
  • Trạng thái :
  • Còn tiếp
  • Lần đọc :
  • 785

DS Chương Đọc Truyện

Phong Thất Nguyệt đứng ở cao sơn cương tay cầm túi thuốc nổ.Nếu các ngươi muốn những thứ này ta sẽ đại biểu thượng đế tiêu diệt tất cả các ngươi.Hãy nhìn ta làm sao đánh bại thánh mẫu Bạch Liên Hoa, chân đạp bắc hải tra nam, khi học lưu manh khi học phách, các hạng võ nghệ toàn không kém!Xuyên việt...
Xem thêm

Danh sách chương