Nửa Hoan Nửa Ái

Nửa Hoan Nửa Ái

  • Số Chương :
  • 69
  • Trạng thái :
  • Full
  • Lần đọc :
  • 911

DS Chương Đọc Truyện

Anh cứu chị ra khỏi xe nhưng lại để chị hiểu lầm người cứu mình là anh Lộ. Tình yêu của Tưởng Úc Nam sao mà cao thượng đến thế. Yêu không phải là chiếm giữ mà mong muốn và giúp đỡ để người mình yêu luôn được hạnh phúc. Chị yêu anh cũng âm thầm và sâu sắc.Ngồi trước phòng bệnh anh nhiều ngày liền, là...
Xem thêm