Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt

Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt

  • Số Chương :
  • 335
  • Trạng thái :
  • Còn tiếp
  • Lần đọc :
  • 58555

DS Chương Đọc Truyện

Cô ở thế kỷ 21 là người nổi tiếng trong giới khảo cổ.Môt ngày kia xuyên qua, cô lại trở thành vị tiểu thư đứng hàng thứ 3 của Kỷ gia ở Cẩm Giang thành, cô vốn nên sống nhưng lại bị chết đói.Một tiểu thư cha không thương, bị ghét bỏ, dinh dưỡng không đủ khiến thân thể gầy yếu. Chẳng còn cách nào khác...
Xem thêm