Những Yêu Quái Này Làm Sao Đều Có Thanh Máu (Giá Ta Yêu Quái Chẩm Yêu Đô Hữu Huyết Điều)

Những Yêu Quái Này Làm Sao Đều Có Thanh Máu (Giá Ta Yêu Quái Chẩm Yêu Đô Hữu Huyết Điều)

  • Số Chương :
  • 394
  • Trạng thái :
  • Còn tiếp
  • Lần đọc :
  • 7

DS Chương Đọc Truyện

Lý Kính xuyên việt rồi, xuyên qua đến một cái toàn dân tu tiên hiện đại thế giới. Nơi này hết thảy, đều phải dựa vào bản thân tu luyện được tới linh khí thôi động. Đưa mắt không quen, trong túi không có tiền, lại không hiểu tu luyện như thế nào, sinh hoạt cất bước khó khăn. Thẳng đến Lý Kính đi v...
Xem thêm

Danh sách chương