Nhật Ký Du Lịch Dị Giới Nguy Hiểm

Nhật Ký Du Lịch Dị Giới Nguy Hiểm

  • Số Chương :
  • 18
  • Trạng thái :
  • Còn tiếp
  • Lần đọc :
  • 345

DS Chương Đọc Truyện

Editor: RenniĐộ dài: Quyển 1- 120 chương; Quyển 2- 210 chương; 2 ngoại truyện (Tổng: 569 trang)Nếu một nhân loại đến một thế giới khác, nơi đó con người đều có thể sử dụng ma pháp, vậy nhân loại đó sẽ tồn tại thế nào? Nếu nhân loại không thể học tập ma pháp thì phải làm sao?...Không sao,  vì nhân lo...
Xem thêm