Nhật Ký Crush Bạn Cùng Bàn!

Nhật Ký Crush Bạn Cùng Bàn!

  • Tác giả :
  • Mia
  • Số Chương :
  • 132
  • Trạng thái :
  • Full
  • Lần đọc :
  • 14861

DS Chương Đọc Truyện

Năm 19 tuổi, tôi đã gặp được cậu ấy...Năm 19 tuổi, tôi được sắp xếp ngồi cùng bàn với cậu ấy...Và cũng năm đó, khoảnh khắc gặp được cậu ấy tôi đã biết mình lại rơi bào cảnh thất tình rồi.Năm đó, thanh xuân của tôi có thêm hai chữ Dư Hoài...mặc dù tôi không phải Cảnh Cảnh của cậu ấy.
Xem thêm