Nhân Tại Trừ Ma Ti, Võ Công Tự Kỷ Tiến Hóa Liễu

Nhân Tại Trừ Ma Ti, Võ Công Tự Kỷ Tiến Hóa Liễu

  • Số Chương :
  • 542
  • Trạng thái :
  • Còn tiếp
  • Lần đọc :
  • 23

DS Chương Đọc Truyện

Chu Du một giấc ngủ dậy, liền phát hiện chính mình tới cái này quỷ quyệt tàn sát bừa bãi, yêu ma hoành hành nguy hiểm thế giới, trở thành Đại Âm vương triều Thanh Châu Trừ Ma Tư một người thực tập Trừ Ma Nhân. Mà hắn cũng ngoài ý muốn phát hiện, sở học võ công cư nhiên có chính mình ý tưởng, còn sẽ...
Xem thêm