Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết

Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết

  • Số Chương :
  • 1621
  • Trạng thái :
  • Còn tiếp
  • Lần đọc :
  • 69695

DS Chương Đọc Truyện

Một cái thân phận thấp kém nô tài, lấy được Thần Kỳ Công Pháp, ngang dọc Vạn Cổ, Bất Tử Bất Diệt! Tiên Đạo, Ma Đạo, Yêu Đạo, Vạn Tộc san sát, hạng người kinh tài tuyệt diễm xuất hiện lớp lớp, bách gia tranh minh, trăm hoa đua nở. Thần Thông kinh thế, quang hoa sáng chói, trong nháy mắt hủy thiên d...
Xem thêm