Ngũ Hành Thiên

Ngũ Hành Thiên

  • Số Chương :
  • 947
  • Trạng thái :
  • Full
  • Lần đọc :
  • 18099

DS Chương Đọc Truyện

Trong thế giới phàm nhân tu tiên chia rõ hai khu vực tu nhân và Man Hoang là nơi chuyên để giam giữ những người tu tiên làm chuyện sai trái hay là cách để phạt chúng sinh ở nơi đây mọi pháp thuật đều không còn. Nhưng đến một ngày Ngũ Hành Thiên - Vạn giới dung hợp, linh lực tiêu tan, trải qua trăm v...
Xem thêm