Ngủ Cùng Sói ( Đồng Lang Cộng Chẩm )

Ngủ Cùng Sói ( Đồng Lang Cộng Chẩm )

  • Số Chương :
  • 40
  • Trạng thái :
  • Full
  • Lần đọc :
  • 839

DS Chương Đọc Truyện

Hàn Trạc Thần: "Thích, người ta cần dùng một thời gian rất lâu. Nhưng yêu, chỉ cần trong nháy mắt." Ghi chú: Những lời dưới đây do người biên tập viết (không phải trích lời tác giả), dựa theo nội dung câu truyện. Hàn Trạc Thần Những thứ tôi cần không nhiều… Giấc mộng tuổi trẻ cũng không thể nào lấy...
Xem thêm