Ngốc Tử Vương Phi

Ngốc Tử Vương Phi

  • Số Chương :
  • 49
  • Trạng thái :
  • Còn tiếp
  • Lần đọc :
  • 918

DS Chương Đọc Truyện

Bạch Tâm Nhị đại tiểu thư của Bạch Phủ, đích thân Hoàng Thượng sắc phong làm Tâm Nhị quận chúa Trời sinh ra vốn khờ dại, không tài không đức, bị người đời giẫm đạp đặt tên háo sắc tiểu thư Vì quá mức mê luyến vị hôn phu tuấn mỹ, nàng háo sắc tiểu thư năn nỉ phụ thân cấp đồ cưới quý giá sang gả cho...
Xem thêm