Ngã Nhược Tu Tiên Pháp Lực Tề Thiên

Ngã Nhược Tu Tiên Pháp Lực Tề Thiên

  • Số Chương :
  • 2250
  • Trạng thái :
  • Full
  • Lần đọc :
  • 2478

DS Chương Đọc Truyện

Thái Ngô trong thức tỉnh. Ngươi xem nhìn trong tay 《 Minh Đình Kinh 》, ngươi mở ra nghiên cứu, tiến vào tu luyện, đem 《 Minh Đình Kinh 》 tăng lên tới 100% cảnh giới đại viên mãn, ngươi mở ra thiên nhãn. Ngươi đem 《 linh mạch Ngũ Kinh 》 tăng lên tới đại viên mãn, vài trăm mét ngoài rõ ràng nh...
Xem thêm

Danh sách chương