Ngã Hữu Vũ Đạo Chúc Tính Bản

Ngã Hữu Vũ Đạo Chúc Tính Bản

  • Số Chương :
  • 180
  • Trạng thái :
  • Còn tiếp
  • Lần đọc :
  • 1936

DS Chương Đọc Truyện

Loạn thế rung chuyển, các lộ tranh hùng, võ đạo phồn thịnh. Từ Hạ mang theo thuộc tính bản xuyên qua dị thế. Hấp thu năng lượng, tích lũy điểm thuộc tính. Bất luận nội tu ngoại tu, chỉ cần điểm thuộc tính dồi dào, đột phá liền không có bình cảnh! Quân địch tập kết, cường thủ trước mắt. Từ...
Xem thêm