Ngã Hữu Thục Luyện Độ Ngoại Quải

Ngã Hữu Thục Luyện Độ Ngoại Quải

  • Số Chương :
  • 219
  • Trạng thái :
  • Còn tiếp
  • Lần đọc :
  • 1673

DS Chương Đọc Truyện

Trong loạn thế, nhân mạng như cỏ rác. Trần Tuyên chỉ muốn bình an sống sót. Thế là, có độ thuần thục ngoại quải hắn bước vào võ đạo, không ngừng xoát lấy độ thuần thục, tại một lần lại một lần quá nhiều trùng lặp ở trong ngày ngày trở nên mạnh mẽ......
Xem thêm