Ngã Hữu Nhất Quyển Thiện Ác Thiên Thư

Ngã Hữu Nhất Quyển Thiện Ác Thiên Thư

  • Số Chương :
  • 556
  • Trạng thái :
  • Full
  • Lần đọc :
  • 10232

DS Chương Đọc Truyện

Nhân chi giả tạo là yêu, vật chi nội tâm vì tinh, nhân hồn không tiêu tan vì quỷ. Thiên địa ngoan khí, chợt có phi thường vì quái, Thần linh bất chính vì tà, lòng người điên mê vì ma, khuynh hướng dị đoan vì ngoại đạo. . . Trùng sinh tại một phương yêu ma quỷ quái chân thật tồn tại thế giới bên tro...
Xem thêm