Nàng phi lười có độc

Nàng phi lười có độc

  • Số Chương :
  • 354
  • Trạng thái :
  • Còn tiếp
  • Lần đọc :
  • 3074

DS Chương Đọc Truyện

“Xác định sắp chết? Ta gả! Không gả không thể!” Ôn Noãn, bác sỹ Trung y hiện đại, tự ý chế độc, thí nghiệm bỏ mình, xuyên qua thành trưởng nữ phủ Tướng quân, từ đó không ra cổng trước không bước cổng trong, ngày ngày ở trong viện của mình đọc sách phơi nắng ngồi ăn rồi chờ chết.Quân Dập Hàn, Vương...
Xem thêm