Nam Chính Không Dễ Làm Đâu!

Nam Chính Không Dễ Làm Đâu!

  • Số Chương :
  • 44
  • Trạng thái :
  • Full
  • Lần đọc :
  • 529

DS Chương Đọc Truyện

Y là đại sư huynh trong môn phái nhưng trong lòng lúc nào cũng dành tình yêu cho tiểu sư đệ, tuy nhiên tới phúc cuối cùng lại bị làm thịt bởi thập nhị sư đệ.Khi tiểu sư đệ của y và giáo chủ ma giáo bá đạo tà mị ngược luyến tình thâm – y chỉ có thể làm diễn viên quần chúng.Khi tiểu sư đệ của y và đệ...
Xem thêm