Một Thai Hai Bảo: Giám Đốc Hàng Tỉ Yêu Vợ Tận Xương

Một Thai Hai Bảo: Giám Đốc Hàng Tỉ Yêu Vợ Tận Xương

  • Số Chương :
  • 3634
  • Trạng thái :
  • Còn tiếp
  • Lần đọc :
  • 780979

DS Chương Đọc Truyện

Anh là tổng tài Đế quốc thương nghiệp cao cao tại thượng, cô là một người con gái nuôi trong gia đình đang lâm nguy. Để giải cứu sự nghiệp của cha nuôi mình, cô liền ký vào tờ hợp đồng trăm vạn với nội dung: Sinh con thuê cho anh!Bất ngờ thay, cái thai cô có lại là song thai. Lúc sinh, người anh thì...
Xem thêm

Danh sách chương