Dương Thanh Ký

Dương Thanh Ký

  • Số Chương :
  • 182
  • Trạng thái :
  • Còn tiếp
  • Lần đọc :
  • 4486

DS Chương Đọc Truyện

đất trời chia thành 4 đại lục lớn đó là Hoàng Đông đại lục, Hắc Tây đại lục, Vân Nam đại lục cuối cùng là Bắc Hà đại lục. Ba tộc chia nhau chung sống trên bốn đại lục này. Đứng đầu tộc tiên là Tiên Đế. Đứng đầu Ma tộc là Ma Quân. Còn loài người đứng đầu mỗi một vùng nhỏ là một vị hoàng đế trị vì thi...
Xem thêm