Mịch Tiên Lộ

Mịch Tiên Lộ

  • Số Chương :
  • 1116
  • Trạng thái :
  • Còn tiếp
  • Lần đọc :
  • 18167

DS Chương Đọc Truyện

Nghịch thiên tu tiên, không tiến thì đứt; vô tình vô sân, chỉ có đại đạo. Phàm nhân lưu tiểu thuyết, thanh niên trong lúc vô ý đi tới Dị giới đại lục, trở thành tu tiên giới một tên tu sĩ. Hắn là như thế nào kỳ ngộ bí bảo, cuối cùng từng bước bước trên tiên lộ, tìm kiếm đến thuộc về chính mình con đ...
Xem thêm